Fokkerij

In 2010 is aan de hand van de evaluatie van de gedurende 5 jaar vastgelegde gegevens m.b.t. fokkerij (de ingevulde stamboekinspecties) de focus in de fokkerij tot 2015 vastgelegd: Er zal extra aandacht moeten zijn voor de onderdelen

  • Bespiering (en dan met name de ontwikkeling van de bilbespiering)
  • Beenwerk

Hieronder ziet u een overzicht van de hoogtematen bij voorlopige en definitieve opname in het stamboek van bokken bij het Nederlandse Boergeiten ras.
Zie: Nederlandse Boergeit bokken hoogtematen voorlopig en definitief

Bespiering

In het onderstaande plaatje (foto: Fred Homeijer) ziet u een aantal Zuid Afrikaanse bokken, van wie de middelste op de foto een heel mooie bevleesdheid laat zien.
Het bestuur van de fokcommissie blijft proberen genen van goede kwaliteit op dit onderdeel beschikbaar te krijgen in Nederland.

Met name op bilbespiering hebben we in Nederland op dit moment nog geen dieren van het gewenste type. We kijken dan niet alleen naar de ronding van de bilspier in zijaanzicht maar ook naar de lengte van de spier en de ronding in achteraanzicht (naar opzij dus). Uiteraard zijn er elders op de wereld dieren te vinden die een fraaie bespiering laten zien, immers, het ras Boergeit is het meest verspreide vleesgeitenras ter wereld.
Waar we verbetering zien in Nederland, daar is dat op dit moment nog met name te danken aan selectie, meer dan aan doelgerichte fokkerij. Mogelijk moeten we het daarom ook wat hebben van het binnenhalen van genen uit het buitenland middels KI.
Niet iedereen hoeft zich hiermee bezig te houden, wanneer een beperkt aantal fokkers dit doet, dan kunnen andere leden daarvan ook profiteren.

Een ander voorbeeld van een bok met een zeer fraaie bespiering ziet u op de onderstaande foto (internet). Opvallend bij deze bok is de lengte van de spier in de achterhand lange “twist” en bovenal de opvallend mooie “driehoek” in de onderarm “grote omtrek opperarm, wat een aanwijzing is voor de aanleg voor goede vleeseigenschappen op de belangrijke plaatsen”.

BespieringBeenwerk
Op het onderdeel beenwerk hebben we in de afgelopen jaren in Nederland al grote sprongen in de goede richting gemaakt. Binnen het boergeitras zien we nogal eens dieren die een kromme stand laten zien in de achterbenen (foto: Theo van der Meer)

Boerbok-krom