Nieuws

Boergeitennieuws en onderling contact boergeitfokkers.

In deze tijden van beperkte fysieke sociale contacten doen de boergeitfokkers erg hun best toch met elkaar in contact te blijven door nieuws en ook andere leuke dingen te delen in de appgroep voor boergeitfokkers. Om steeds op de hoogte te zijn van het laatste boergeitennieuws kunnen (aspirant-) stamboekfokkers van het ras deelnemen in de bestaande appgroep voor boergeitfokkers. Meld je dan onder vermelding van je mobiele telefoonnummer aan bij voorzitter Theo van der Meer via een e-mail aan dorusvandermeer1961@gmail.com en je wordt toegevoegd aan de appgroep. Er gelden wel enkele gedragsregels in deze groep. Zo is het delen van flauwekul en grappen en grollen in deze groep niet de bedoeling en dit wordt dan ook actief ontmoedigd. Op dit moment nemen 31 fokkers deel.
………………………………………………………………………………………
Het is mogelijk om via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen. Voor meer informatie klik op onderstaande link.

Corona-update

Beste Nubische en Boergeit fokkers,

Morgen komt in het nieuws dat de Dag van het Schaap 2020 (gepland op 6 juni a.s.), door de onduidelijke status van grote publieksevenementen, uitgesteld wordt naar 2021.
Daarmee vervalt onze geplande landelijke fokgroepkeuring in Ermelo. Over een vervangende keuring later dit seizoen kunnen wij in deze fase geen uitspraken doen. We zullen hierover – al naar gelang van de ontwikkelingen – later contact met jullie opnemen. We hopen dat iedereen gevrijwaard blijft van het corona-virus en wensen jullie een goede gezondheid.

Namens de fokcommissie Nubisch en Boergeit, Ivar ten Tuijnte en Theo van der Meer

Jaarvergadering Fokcommissie Boergeit 28 maart 2020

De jaarvergadering van de Fokcommissie Boergeit zal op een andere manier plaats vinden in verband met de corona-maatregelen, deze vergadering zal digitaal worden gehouden. De avond ervoor wordt de presentatie van de vergadering gedeeld via e-mail en de sites van NOG en Fokcommissie.
Op zaterdag kunnen reacties tussen 9-12 uur gedeeld worden met de voorzitter via e-mail Th.vandermeer@home.nl. Vragen kunnen in die tijdspanne ook gesteld worden per telefoon op 06-14687968. Tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 28 maart 9:00 uur melden bij de voorzitter. Boergeit-fokkers kunnen zich vóór 28 maart opgeven voor de Boergeit-WhatsApp-groep op bovengenoemd mailadres, zodat ook via WhatsApp kan worden gecommuniceerd.