Boergeitenkeuringen

Elk jaar zijn de fokkers van de Nederlandse Boergeit in de gelegenheid hun fokresultaten te spiegelen aan die van de andere fokkers. Naast de plaatselijke en regionale keuringen, zijn er een aantal keuringen georganiseerd die een landelijk karakter hebben.

Er is een landelijke Boergeitenkeuring, georganiseerd door het bestuur van de fokcommissie Nederlandse Boergeit, deze keuring vindt plaats samen met de keuring van de fokcommissie Nederlandse Nubische geit.
Ook is er een landelijke keuring van de NOG, die jaarlijks georganiseerd wordt door de Stichting Landelijke Geitenkeuring waar dieren van alle NOG-rassen vertegenwoordigd zijn.

Voor foto’s en uitslagen van geitenkeuringen, klik HIER.

Er zijn CW (Certificaat Waardige) en NCW (Niet Certificaat Waardige) geitenkeuringen.
Een CW geitenkeuring betekent dat alle geiten vrij zijn van CAE (Caprine Arthritis Encephalitis) en CL (Caseous Lymphadenitis) hiervoor moet om de twee jaar door de dierenarts bloed worden afgenomen bij de geiten en opgestuurd worden naar de Gezondheidsdienst voor dieren, die deze certificaat al dan wel/niet afgeeft aan de geitenfokker.
Als er geitenkeuringen zijn waar CW en NCW geiten komen zal eerst de keuring plaats vinden van de CW geiten, daarna de NCW geiten, dit om overdracht/besmetting te voorkomen. Het betekent niet dat een geitenfokker die NCW is ook geiten heeft met CAE en CL. Er kunnen individuele afwegingen/belangen zijn van geitenfokkers om juist niet de status CW te krijgen.
Voor meer informatie klik op CAE en CL 

Alle geiten die op een keuring komen dienen Q-koorts gevaccineerd te zijn.
Waarbij u rekening moet houden met onderstaande punten:

– Minimale leeftijd om voor de eerste maal te vaccineren is 3 maanden.
– De tweede vaccinatie na 3 weken herhalen.
– Daarna jaarlijks voor 1 augustus zorgen dat de geiten de herhalingsvaccinatie krijgen.
– Om deel te nemen aan een geitenkeuringen dienen de geiten 3 weken voor de datum
van de geitenkeuring gevaccineerd te zijn.

Er zijn “open geitenkeuringen” alle (Boer)geitenfokkers kunnen deelnemen aan deze keuringen. Ook kunnen er “gesloten geitenkeuringen” zijn, wordt ook wel “verenigingskeuring” genoemd, daar kan alleen aan deelgenomen worden als u van desbetreffende geitenvereniging lid bent.

Keurmeesters
De NOG beschikt momenteel over 13 keurmeesters en 1 aspirant- keurmeesters.
Deze keurmeesters hebben eerst een aantal jaren ervaring opgedaan als aspirant-keurmeester en na het afronden van het theoretische deel en het praktische deel, wat door middel van een examen wordt getoetst, worden zij toegelaten als keurmeester.
Klik op Wat iedere keurmeester moet weten
Deze keurmeester mogen alle 5 geitenrassen binnen de NOG keuren.
Zie ook Keurmeesters van de NOG

Voor keuringen van (Boer)geiten zie Agenda

Op de website van de NOG staan meer datums van geitenkeuringen omschreven zie: Datums voor meer geitenkeuringen