Agenda

Jaarvergadering:
Elke laatste zaterdag van maart is de jaarvergadering van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit gepland.
………………………………………………………………
Fokkersvergadering 2021.
Op zaterdag 27 maart 2021 organiseert het bestuur van de fokcommissie Nederlandse Boergeit een online vergadering met de fokkers en geïnteresseerden van het boergeitras. Net als in 2020 zal het nog niet mogelijk zijn hiervoor fysiek bij elkaar te komen. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Bestuursverkiezing: Theo van der Meer is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot vlak vóór aanvang van de vergadering bij secretaris Alex van Veen op avanveen1@hotmail.com
 3. Opnames 2020 en terugblik
  1. Opname bokken en hoogste opname
  2. Opname geiten en hoogste opname
 4. Toegekende predicaten in 2020
 5. Voorstel tot aanscherping van de rasomschrijving naar aanleiding van de in 2017/2018 aangenomen nuancewijzigingen
 6. Aanpassing true type op de nuancewijzigingen
 7. Inteeltcoëfficiënt en AVK Nederlandse Boergeiten in het stamboek:
  Inlichting van de fokkers over de actuele stand van zaken
  1. Gemiddelde alle boergeiten
  2. Gemiddelde per eigenaar
  3. Gemiddelde per vereniging

Wat kun je individueel als fokker doen?

Wat kunnen we als fokcommissie doen?

 1. DNA scrapie (on)gevoeligheid: overzicht van de fantastische resultaten tot nu toe bij de boergeiten, beleid te groeien naar een resistente stamboekpopuatie en bespreken van een waarschuwing daarbij
 2. (Video-?)keuring(en) en mogelijkheid tot stamboekopname 2021
 3. Eren van de winnaars bokken videokeuring Lexmond

De vergadering zal plaatsvinden via Microsoft Teams. Wil je deelnemen als fokker of geïnteresseerde in het boergeitras? Stuur dan vóór 1 maart een mail aan de secretaris op avanveen1@hotmail.com. Je ontvangt van hem dan ruim van tevoren een link naar de vergadering. Om de vergadering voor iedereen hanteerbaar en overzichtelijk te houden worden van tevoren disciplineregels vastgesteld en gedeeld. Een tablet met internetaansluiting is al voldoende om deel te kunnen nemen.
…………………………………………………………………………….
In verband met het Coronavirus zijn momenteel alle geplande bijeenkomsten/vergaderingen vervallen.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de NOG klik hier

Op de website van de NOG staan meer datums van geitenkeuringen omschreven zie:
Datums voor meer geitenkeuringen

Voor andere activiteiten zie ook de website van de NOG: Agenda NOG