Agenda

 

Op zaterdag 30 maart houden we ons jaarlijkse fokkersoverleg.

Locatie: Sociaal Centrum de Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

Tijd: 10:00 – 12:00

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Bestuursverkiezing
  Alex van Veen is na ruim 14 jaar aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt      Annechien Pol uit Westerbork voor als nieuw lid van het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 maart aanmelden bij de voorzitter (dorusvandermeer1961@gmail.com)
 3. Opnames 2023 en terugblik
  Opname bokken en geiten incl hoogste opnames
 4. Toegekende predicaten 2023
 5. Ontwikkeling inteeltcoëfficiënt 2023
 6. Jaarverslag 2023 en terugblik met de fokkers
 7. Wijzigingen in het opnamerapport 2024
 8. Keuringen en evt. fokkersdag 2024 en mogelijkheid tot stamboekopname 2024
 9. Eren van de winnaars fokcommissiekeuring Heeten, bokken keuring Lexmond, NCW keuring Opmeer en geitenkeuring Zwolle (CW) en terugblik op de afstammelingenkeuring Heeten
 10. Rondvraag en sluiting.

Jullie zijn allemaal welkom!

…………………………………………………………

Datums voor het jaar 2023 om Boergeiten op te laten nemen in het stamboek.

Zaterdag 3 juni op de CW geitenkeuring van de fokcommissie in Heeten (Ov).
Hier zijn ook Nubische dieren aanwezig, ook opleiding van buitenlandse junior keurmeesters

Zaterdag 22 juli op de CW bokkenkeuring in Lexmond georganiseerd door het bestuur van de kring Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in Lexmond

Maandag 7 augustus de CW en NCW geitenkeuring in Opmeer

Zaterdag 12 augustus de NCW bokkenkeuring in Jubbega

Fokkersdag zaterdag 26 augustus
Op zaterdag 26 augustus organiseert het bestuur van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit in samenwerking met Gerrit van Kapel een fokkersdag voor Boergeit fokkers en overige in het ras geïnteresseerden. Gerrit neemt ons deze dag mee in zijn project “kleurfokkerij bij Boergeiten”. Wil je deelnemen stuur dan vóór 21 augustus even een mailtje naar: dorusvandermeer1961@gmail.com of een appje aan Theo zodat we van tevoren weten hoeveel geïneresseerden we mogen verwachten.
De dag begint om 10:30 uur en vindt plaats in Wijk en Aalburg. Het adres volgt na je aanmelding.

Zaterdag 30 september op de afstammelingenkeuring in Heeten (ov)
Voor deelname komt nog nadere informatie.

Ook is het mogelijk om op verzoek van de organisators van een geitenkeuring en bij voldoende deelname en beschikbaarheid inspecteurs om op geitenkeuringen stamboekopname plaats te laten vinden.

Naast stamboekopnames op bovenstaande keuringen wordt na het keuringseizoen
desgewenst ook bij de fokkers aan huis stamboekinspectie verzorgd. Kosten daarvan zijn
€ 50,- per adres (tot 10 dieren). Meer informatie en opgave hiervoor volgt t.z.t. via de appgroep en op deze website.

Jaarvergadering:
Elke laatste zaterdag van maart is de jaarvergadering van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit gepland.
………………………………………………………………
Op de website van de NOG staan meer datums van geitenkeuringen omschreven zie:
Datums voor meer geitenkeuringen

Voor andere activiteiten zie ook de website van de NOG: Agenda NOG