Agenda

Jaarvergadering:

Agenda voor de fokkersbijeenkomst Nederlandse Boergeit 31 maart 2018

Aanvang 10:00 uur

Locatie sociaal centrum “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1, Harderwijk

Op dezelfde locatie start om 13:00 uur de fokkersbijeenkomst Nederlandse Witte geit

 1. Mededelingen
 2. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend en herkiesbaar: Herman Hoekstra. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter tot aanvang van de vergadering
 3. Overzicht opnames 2017
 4. Hoogste opname bok en geit 2017
 5. Inteelt:
  1. Hoe groot is het probleem?
  2. Wat zijn mogelijke maatregelen ter voorkoming?
 6. Geactualiseerd fokreglement Boergeit (komt op website www.boergeiten.org)
 7. Komst van ZooEasy online april 2018: informatie
 8. Vaststellen keuringen 2018 met mogelijkheid tot stamboekopnames en voorstel fokkersdag
 9. Eren winnaars fokgroepkeuring Heeten (mei) en landelijke keuring Heeten (september)
 10. Rondvraag en sluiting

Alle fokkers van en geïnteresseerden in de boergeit zijn van harte uitgenodigd.