Agenda

Jaarvergadering:
Elke laatste zaterdag van maart is de jaarvergadering van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit gepland.
………………………………………………………………

Beste fokkers,

De fokcommissies Nubisch en Boergeit organiseren op zaterdag 8 juni 2019
de landelijke CW keuring én inspectiedag voor het Nubische- en Boergeitenras.

Voor wat betreft de regels ten aanzien van Q-koorts / status gezondheid geldt:

Er kan deel genomen worden met lammeren die niet gevaccineerd zijn die jonger zijn dan 3 maanden (geboren na 8 maart 2019), en met lammeren die 2 x Q-koorts gevaccineerd zijn, die zullen dan op de keuring van 8 juni minimaal 4,5 maand oud zijn (en geboren voor 26 januari 2019).
De volwassen geiten moeten Q-koorts geënt zijn en ook de herhalingsinentingen gehad hebben.
Bovendien moeten de entingen geregistreerd zijn bij IDR-online met de zogenaamde vaccinatie behandeling vlagmelding waarbij datum, dierenarts en batchnummer geregistreerd moeten worden.
Van de gezondheidsrisico’s bij het deelnemen aan een keuring bent u als inzender op de hoogte en alle risico’s zijn dan ook voor eigen rekening.

Wij melden de keuring centraal aan via geitenkeuring.nl en zullen daar ook de check laten doen op de vlagmelding. Daarom hebben wij ook uw machtiging en LNV relatienummer nodig.

Tevens checken wij voorafgaand aan de keuring bij de GD of inzenders een geldig certificaat hebben.
Indien uw status dan niet certificaatwaardig is of er niet aan de eisen van q-koorts vlaggen melding wordt voldaan dan kunt u niet deelnemen.

Aanvoer van de dieren kan vanaf ±08:30 uur tot 9:30 uur. Stro is aanwezig in de manege. En langs de rand van de manege hebben we touw gespannen waar u uw geiten aan vast kan maken.

Om voor de inzenders de kosten te beperken zorgt de organisatie ervoor dat bij de manege een dierenarts aanwezig is die de dieren vóór het betreden van de manege zal controleren. Na toestemming van de dierenarts mogen uw geiten naar binnen. Nadat de dierenarts het terrein verlaten heeft worden er natuurlijk geen dieren meer toegelaten tot de keuring, dus zorg dat u op tijd aanwezig bent.

De deelname aan de keuring en inspectiedag is net als vorig jaar gratis. De start van de keuring vindt plaats om stipt 09:30 uur.

Prijzen zullen uitgereikt worden op de ledenvergaderingen van de beide fokgroepen begin 2020.

De keuring wordt gehouden in de manege Heeten, Schöpkesdijk 1 in Heeten, UBN 6210021
Er wordt gepauzeerd tussen 12:00 en 12:30, een kantine is aanwezig.
Er zijn tijdens de keuring rasgebonden inspecteurs aanwezig om uw dieren op te kunnen nemen.
Graag bij opgave van uw dieren aangeven of deze geïnspecteerd moeten worden.

U wordt uitgenodigd uw dieren in te schrijven vanaf heden tot uiterlijk 17 mei.

Inschrijvingen na 17 mei worden niet geaccepteerd.

Gevraagd worden lammeren, overlopers, geiten, boklammeren en volwassen bokken.

Tijdens deze keuring zal voor het Nubische ras de Claycroft wisselschaal voor beste Nubische geit en beste Nubische bok worden uitgereikt.

Inschrijving kan via een mail voor Boergeiten aan Theo van der Meer th.vandermeer@home.nl en voor Nubische geiten aan Karin de Haas Karin de Haas nubischegeiten@gmail.com onder vermelding van uw naam, UBN, en naam / levensnummer van de geit/overloper of bok. Voor boergeiten geldt, dat u bij opgave moet vermelden of het dier al eens gelamd heeft of niet. Tevens aangeven of de bok/geit opgenomen moet worden door de inspecteurs.

De besturen van de beide fokcommissies zorgen voor de voorwaarden om er samen een gezellige dag van te maken en hopen op een ruime inschrijving en evenzo vele bezoekers.

Met hartelijke groeten, namens de besturen van de fokcommissies Nubisch en Boer,

Ivar ten Tuynte                                                       Theo van der Meer

Voorzitter fokcommissie Nubisch                      Voorzitter  fokcommissie Boer

………………………………………………….
Op de website van de NOG staan meer datums van geitenkeuringen omschreven zie:
Datums voor meer geitenkeuringen

Voor andere activiteiten zie ook de website van de NOG: Agenda NOG