Home

Welkom op de site van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit.

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit is één van de vijf permanente rascommissies van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG).
De fokcommissie stelt zich ten doel het Boergeitenras in Nederland te verbeteren.
Hiertoe beschikt de fokcommissie over een aantal middelen en worden de volgende activiteiten ingezet:

  • Een eenduidig gehanteerde rasbeschrijving van de Nederlandse Boergeit
  • Het gewenste True Type
  • Duidelijke instructies aan de stamboekinspecteurs voor stamboekopname
  • Samen met de inspecteurs werken aan een zo uniform mogelijke stamboekopname
  • Evalueren van stamboekopnames en daarmee eens per 5 jaar uitzetten van een duidelijke focus in de fokkerij
  • Toelichten en uitdragen van de vastgestelde focus
  • Organiseren van een landelijke Boergeitenkeuring
  • Organiseren van een jaarvergadering met de fokkers van het boergeitenras
  • Organiseren van een jaarlijkse fokkers – stallendag met de fokkers en belangstellenden van dit ras

COVID-19 virus

In februari 2020 ging de wereld er anders uitzien door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus: de pandemie. Al snel werd ook binnen de NOG duidelijk welke activiteiten er gestaakt moesten gaan worden. Het NOG-bestuur besloot dat op de keurmeesters en stamboekinspecteurs geen beroep gedaan zou worden om op keuringen te verschijnen tot 1 september, immers grote samenscholingen zijn tot dan verboden.
Om de boergeitfamilie toch levend te houden heeft het bestuur van de fokcommissie een aantal initiatieven ontplooid. Zo is er een whats-app groep van geïnteresseerde boergeitfokkers waarin laagdrempelig informatie uitgewisseld wordt tussen bestuur en fokkers en ook tussen fokkers onderling. Wil je hieraan deelnemen dan kun je je opgeven via een mailtje een de groepsbeheerder op th.vandermeer@home.nl.
Met behulp van deze app is op 28 maart ook de fokkersbijeenkomst virtueel doorgegaan. Het bestuur beraadt zich nu op vervolginitiatieven. Er leven wat leuke ideeën die nu uitgewerkt worden. Het organiseren van veilige stamboekopnames in 2020 is daar onderdeel van, iedere fokker wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de groepsapp en de website van de fokcommissie: www.boergeiten.org. Het stelt ons als fokcommissie in staat ook in 2020 nog het competitieaspect enigszins te beleven en te delen in dit najaar.

Voor meer informatie over het protocol huisopname boergeiten klik hier.