Home

Welkom op de site van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit.

 

De fokcommissies Nederlandse Boergeit 

is één van de vijf permanante rascommissies van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG).
De fokcommissie stelt zich ten doel het boergeitenras in Nederland te verbeteren. Hiertoe beschikt de fokcommissie over een aantal middelen en worden de volgende activiteiten ingezet:

  • Een eenduidig gehanteerde rasbeschrijving van de Nederlandse Boergeit
  • Afbeeldingen van het True Type
  • Duidelijke instructies aan de stamboekinspecteurs voor stamboekopname
  • Samen met de inspecteurs werken aan zo uniform mogelijke stamboekopnames
  • Evalueren van stamboekopnames en daarmee eens per 5 jaar uitzetten van een duidelijke focus in de fokkerij
  • Toelichten en uitdragen van de vastgestelde focus
  • Organiseren van keuringen
  • Organiseren van een jaarvergadering met de fokkers van het boergeitenras
  • Organiseren van een jaarlijkse fokkersbijeenkomst met de fokkers en belangstellenden van het ras

Onderstaande foto’s geven een korte impressie van de fokkersdag in augustus 2010 in Haarle (foto’s alle van Ivar ten Tuynte)