Home

Welkom op de site van de Fokcommissie Nederlandse Boergeit.

De Fokcommissie Nederlandse Boergeit is één van de vijf permanente rascommissies van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG).
De fokcommissie stelt zich ten doel het Boergeitenras in Nederland te verbeteren.
Hiertoe beschikt de fokcommissie over een aantal middelen en worden de volgende activiteiten ingezet:

  • Een eenduidig gehanteerde rasbeschrijving van de Nederlandse Boergeit
  • Het gewenste True Type
  • Duidelijke instructies aan de stamboekinspecteurs voor stamboekopname
  • Samen met de inspecteurs werken aan een zo uniform mogelijke stamboekopname
  • Evalueren van stamboekopnames en daarmee eens per 5 jaar uitzetten van een duidelijke focus in de fokkerij
  • Toelichten en uitdragen van de vastgestelde focus
  • Organiseren van een landelijke Boergeitenkeuring
  • Organiseren van een jaarvergadering met de fokkers van het boergeitenras
  • Organiseren van een jaarlijkse fokkers – stallendag met de fokkers en belangstellenden van dit ras