Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG)

De NOG is de stamboekorganisatie in Nederland die stamboek en geregistreerde afstamming bijhoudt van de vijf Nederlandse stamboekrassen:

1. Nederlandse Boergeit
2. Nederlandse Bonte geit
3. Nederlandse Nubische geit
4. Nederlandse Toggenburger geit
5. Nederlandse Witte geit

Nederlandse Boergeit (foto: Ivar ten Tuynte)

Nederlandse Bonte Geit (foto: Ivar ten Tuynte)

Nederlandse Nubische Geit (foto: Ivar ten Tuynte)

Nederlandse Toggenburger Geit (foto: Ivar ten Tuynte)

 Nederlandse Witte Geit (foto: Ivar ten Tuynte)

Fokcommissies

De vijf fokcommissies vertegenwoordigen binnen de NOG-structuur de fokkers van het betreffende stamboekras. Uit hun midden dragen de fokkers leden voor het bestuur van hun fokcommissie voor aan het bestuur van de NOG. De NOG-leden bekrachtigen op de jaarlijkse ledenvergadering de benoeming van het kandidaat-bestuurslid in de fokcommissie.  De fokcommissies bewaken en ontwikkelen de rasgebonden zaken.

Jaarlijks organiseert de NOG, waarvan de leden benoemd worden door het NOG-bestuur, in samenwerking met de fokcommissies van elk ras scholingsactiviteiten voor de keurmeesters en inspecteurs. Hier worden de nieuwe regels doorgenomen, geconstateerde problemen op keuringen en bij stamboekinspecties doorgesproken en worden de vastgestelde zwaartepunten in de fokkerij per ras doorgenomen.

Op speciaal voor en door de boergeitinspecteurs belegde bijeenkomsten werden bij de start de klokken gelijkgezet. Door op deze wijze heel systematisch de ras eigenschappen van individuele dieren vast te leggen komt een schat aan informatie beschikbaar, waarmee de fokkers van elk ras hun voordeel kunnen doen en de fokcommissie Nederlandse boergeiten van de NOG periodiek het fokbeleid kan bijstellen om daarmee focus in fokkerij aan te brengen.

Zoek NOG-afstamming

Via onderstaande link kunt u de afstamming opzoeken van de bij de NOG geregistreerde geiten: Afstammingsgegevens