Boergeiten opname in het stamboek

Geregistreerde afstamming, jongveeregister, stamboek.

Bovenstaande termen worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Wanneer een lammetje geboren wordt uit een in het registratieprogramma bekende vader en moeder dan wordt van het lam, ongeacht ras of kruising van rassen, geregistreerd wie de vader en wie de moeder is. We spreken hier dan van een lam met een “geregistreerde afstamming”. Indien de vader bovendien voldeed aan de eisen voor dekbok en de moeder binnen hetzelfde ras geregistreerd staat (als stamboekgeit óf in het jongveeregister), dan is, naast de geregistreerde afstamming bovendien sprake van inschrijving in het jongveeregister binnen het betreffende ras. Dieren van gemengd ras of dieren waarvan de vader niet ingeschreven staat in het stamboek worden ingeschreven in het ras “overig” of in het ras “melkgeit”.

Stamboekinspecteurs
Er zijn bij de NOG momenteel 15 stamboekinspecteurs.
Deze stamboekinspecteurs zijn tevens ook keurmeester.

Voor het ras “Nederlandse Boergeit” zijn drie inspecteurs gerechtigd stamboekinspectie uit te voeren:

  • Henk Bierhof (Zutphen Gld)
  • Herman Hoekstra (Marrum Fr)
  • Theo van der Meer (Haarle Ov)

Zie Stamboekinspecteurs van de NOG