Bestuur

Fokcommissie Nederlandse Boergeit. De NOG kent voor elk ras een fokcommissie.
De fokkers van geiten van het betreffende ras zijn als lid van de NOG automatisch gerechtigd mede de richting van de fokkerij voor het eigen ras te bepalen.
Uit hun midden kiezen de fokkers de bestuursleden. Het bestuur van de fokcommissie Nederlandse Boergeit bestaat op dit moment uit vijf leden (allen fokkers van boergeiten):

Voorzitter:
Theo van der Meer
Stationsweg 13a
7448 RP Haarle
Email: dorusvandermeer1961@gmail.com

Secretaris:
Alex van Veen
Geerdijk 47
7686 AA Geerdijk
Email: avanveen1@hotmail.com

Lid:
Herman Hoekstra
Ringweg 36
9073 HH Marrum
Email: hoekstra.h@hetnet.nl

Lid:
Sanne Kuilder
Kruimersweg 3
7688 RH Daarle
Email: sannepastink@hotmail.com

Lid / Websitebeheerder:
Erik Roelofsen
Tielsestraat 1
4043 JP Opheusden
Email: dierenhofstee@gmail.com

Jonge instroom in het bestuur is altijd van harte welkom. Hiertoe kunnen belangstellenden zich in contact stellen met de voorzitter.

Activiteiten bestuur.

De activiteiten van het bestuur van elke fokcommissie zijn er met name op gericht te zorgen dat er duidelijkhheid is m.b.t. rasgebonden aangelegenheden en dat daarin, op het moment dat dat noodzakelijk is, ontwikkeling plaatsvindt. Verder onderneemt het bestuur op beperkte schaal promotionele activiteiten, waarvan deze website de belangrijkste is. Ook wordt jaarlijks een keuring georganiseerd.

  • Jaarlijks wordt in elk geval één landelijke boergeitenkeuring gehouden.
  • Er wordt één maal per jaar een jaarvergadering gehouden.
  • Daarnaast is er een jaarlijkse fokkers- stallendag, waarin bepaalde actuele thema’s rond de fokkerij belicht worden ergens op een locatie in Nederland, het liefst bij één van de fokkers thuis. De fokcommissie doet haar best deze dag niet alleen leerzaam maar ook gezellig te houden.
  • Het bestuur onderhoudt contacten met de scholingscommissie, waarin keuringen en stamboekinspecties (dus het werk van de keurmeesters en inspecteurs) geëvalueerd worden.
  • Het bestuur presenteert aan keurmeesters en inspecteurs de door de fokkers vastgestelde focus in de fokkerij en bespreekt dit met de keurmeesters en inspecteurs.
  • Het bestuur onderhoudt de contacten met alle stamboekinspecteurs voor het ras Nederlandse Boergeit.